آژانس هواپیمایی آناسیر جاودان
Info@anaseyr.com +98 41-355 457 01-3

آژانس هواپیمایی آناسیر جاودان

 

فیلدهایی راکه با * مشخص شده اند باید پر شوند

زبان صفحه کلید را بر رو انگلیسی (En) تنظیم کنید

فیلد هایی که در زیر آنها حروف (RTL) نشان داده شده است به صورت فارسی

 و بقیه با حروف انگلیسی (فینگلیش) پر خواهند شد

فرم رزرو هتل

*مشخصات با حروف لاتین پر خواهند شد*