آژانس هواپیمایی آناسیر جاودان
Info@anaseyr.com +98 41-355 457 01-3

آژانس هواپیمایی آناسیر جاودان

قسمت پیشنهاد ویژه

در این قسمت که تنظیم آن در قسمت تنظیمات پنل مدیریتی انجام می شود اگر تور ، هتل یا هر گونه اعلانی که که نیازمند زودتر دیده شدن است را می توان تنظیم کرد 

 

برای ایجاد این امکان مسیر زیر را باید انجام دهید

تنظیمات > فیلد (نام قسمت ویژه :) > در این قسمت کلمه یا جمله ای که میخواهید نشان داده شود

تنظیمات > فیلد (لینک ویژه :) > در این قسمت لینک صفحه ای که می خواهید به آن صفحه ارجا داده شود

  • ataair
  • iranair
  • aseman
  • mahan
  • loft
  • qatar
  • etehad
  • etehad
  • turkish